Välkommen in


Galleriet startade upp 1985 och har under årens lopp representerat ett stort antal konstnärer. Blå Portens galleri är numera beläget i det som förut under mejeritiden kallades för isladan. Utöver isladan finns det även bildkonst och konsthantverk från ett flertal olika konstnärer inne i Blå Portens huvudbyggnad.

2020-05-29 till 2020-09-12 visas en samlingsutställning nere i isladan, signerad: Martin Olsson, Torbjörn Olsson, Astrit Zeka och Sejdi Zeka.