Välkommen in


Galleri Blå Porten startade upp 1985 och har under årens lopp representerat ett stort antal konstnärer. Det tidigare  renodlade galleriutrymmet är numera sammanfogat med matsalen, vilket gör det till en utmärkt plats för att ta del av både konst och matupplevelser.